slide

Ценоразписи

Одобрено предложение за продажба на дървесина по ценоразпис № 32
Файл
Добавен
21.05.2024 / ДГС Кости
Одобрено предложение за продажба на широколистна дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
21.05.2024 / ДГС Средец
2407-7
Файл
Добавен
21.05.2024 / ДГС Карнобат
ценоразпис юридически лица
Файл
Добавен
20.05.2024 / ДГС Ивайловград
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
20.05.2024 / ДГС Бургас
2408-2;2407-6;2407-5
Файл
Добавен
20.05.2024 / ДГС Карнобат
Предложение № 13 за продажба на дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
17.05.2024 / ДГС Н. Паничарево
Обект № 2411-5
Файл
Добавен
17.05.2024 / ДГС Звездец
Обект № 2404-4
Файл
Добавен
17.05.2024 / ДГС Звездец
ценоразпис
Файл
Добавен
17.05.2024 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
17.05.2024 / ДГС Котел
Обект № 2408-3
Файл
Добавен
16.05.2024 / ДГС Звездец
Обект 2404-3
Файл
Добавен
16.05.2024 / ДГС Звездец
2408-1
Файл
Добавен
16.05.2024 / ДГС Карнобат
Предложение № 12 за продажба на дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
16.05.2024 / ДГС Н. Паничарево
Ценоразпис за физ. лица извън списъци по чл. 111 от ЗГ - подотдел 298:з
Файл
Добавен
15.05.2024 / ДЛС Ропотамо
Ценоразпис за физ. лица включени в списъците по чл. 111, ал. 6 от ЗГ- подотдел 298:б
Файл
Добавен
15.05.2024 / ДЛС Ропотамо
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД В ОТД. 697 "в" 698 "а" ПО РЕДА НА ЧЛ. 71, ал. 1, т. 4 ОТ НАРЕДБАТА, ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА , ТП ДЛС "МАЗАЛАТ" 2024г.
Файл
Добавен
15.05.2024 / ДЛС Мазалат
Ценоразпис ФЛ
Файл
Добавен
15.05.2024 / ДГС Гурково
ценоразпис юридически лица
Файл
Добавен
15.05.2024 / ДГС Ивайловград