slide

Ценоразписи

ЦЕНОРАЗПИС по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата за отдели 297 а, ж, и, Обект № 2307, за юридически лица.
Файл
Добавен
24.02.2023 / ДГС Мъглиж
ЦЕНОРАЗПИС по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата за отдел 311 е, Обект № 223119, за юридически лица.
Файл
Добавен
24.02.2023 / ДГС Мъглиж
ЦЕНОРАЗПИС по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата за отдел 34 и, Обект № 223166, за юридически лица.
Файл
Добавен
24.02.2023 / ДГС Мъглиж
ЦЕНОРАЗПИС по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата за отдели 34 в, е, 303 р, 304 н, Обекти №№ 223135, 223153, 223164, за юридически лица.
Файл
Добавен
24.02.2023 / ДГС Мъглиж
Ценоразпис по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата за отдели 120 б, 153 ж, Обекти №№ 223156, 223163, за юридически лица.
Файл
Добавен
24.02.2023 / ДГС Мъглиж
Ценоразпис по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата за отдел 168 е, Обект № 223159, за юридически лица.
Файл
Добавен
24.02.2023 / ДГС Мъглиж
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
24.02.2023 / ДГС Бургас
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
24.02.2023 / ДГС Бургас
Ценоразпис ОЛТ ловен сезон 2023/2024
Файл
Добавен
22.02.2023 / ДЛС Ропотамо
Ценоразпис
Файл
Добавен
21.02.2023 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
21.02.2023 / ДЛС Несебър
Одобрено предложение за продажба на дърва за огрев от обекти 2305,2307 и 2308
Файл
Добавен
21.02.2023 / ДГС Средец
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
20.02.2023 / ДГС Бургас
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
20.02.2023 / ДГС Бургас
Ценоразпис
Файл
Добавен
20.02.2023 / ДЛС Несебър
Одобрен ценоразпис за продажба на добита дървесина.
Файл
Добавен
17.02.2023 / ДГС Айтос
ценоразпис
Файл
Добавен
10.02.2023 / ДЛС Несебър
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
09.02.2023 / ДГС Бургас
Одобрен ценоразпис за продажба на дървесина на физически лица от обект 2225
Файл
Добавен
08.02.2023 / ДГС Средец
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
08.02.2023 / ДГС Бургас