slide

Ценоразписи

ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
08.02.2023 / ДГС Бургас
Одобрен ценоразпис за продажба на дървесина по чл.206
Файл
Добавен
08.02.2023 / ДГС Айтос
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
06.02.2023 / ДГС Бургас
Ценоразпис за продажба на дървесина от склад от обект по чл.206 от ЗГ,считано от 01.02.2023г.
Файл
Добавен
01.02.2023 / ДГС Айтос
Ценоразпис за продажба на дървесина по дървесни видове и сортименти в ТП ДГС Айтос ,считано от 01.02.2023г.
Файл
Добавен
01.02.2023 / ДГС Айтос
Ценоразпис
Файл
Добавен
01.02.2023 / ДГС Сливен
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица по чл.71, ал.2, т.1а от Наредбата - Обект 2210-2
Файл
Добавен
01.02.2023 / ДГС Свиленград
Ценоразпис за прдажба на дървесина на физ. лица
Файл
Добавен
01.02.2023 / ДГС Нова Загора
Ценоразпис за продажба на добита дървесина от склад по чл.206
Файл
Добавен
30.01.2023 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ЮЛ.
Файл
Добавен
30.01.2023 / ДГС Твърдица
Ценоразпис
Файл
Добавен
30.01.2023 / ДГС Сливен
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
27.01.2023 / ДГС Бургас
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
26.01.2023 / ДГС Айтос
одобрен ценоразппис по чл.71, ал.1 т.4 и ал.2 т.2
Файл
Добавен
26.01.2023 / ДГС Малко Търново
Ценоразпис за продажба на дървесина на физически лица 2023 г.
Файл
Добавен
26.01.2023 / ДГС Нова Загора
Ценоразпис
Файл
Добавен
26.01.2023 / ДГС Гурково
Ценоразпис
Файл
Добавен
26.01.2023 / ДГС Гурково
Ценоразпис
Файл
Добавен
26.01.2023 / ДГС Гурково
Ценорапис за юридически лица- широколистна дървесина
Файл
Добавен
26.01.2023 / ДГС Чирпан
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ФЛ на територията та Община Твърдица за лични нужди без право на продажба съгласно чл.71, ал.8 от Наредбата.
Файл
Добавен
26.01.2023 / ДГС Твърдица