slide

Документи

Списъци на жителите от община Руен, желаещи да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2024-2025г.- 1 част
Файл
Добавен
18.06.2024 / ДГС Айтос
Списъци на жителите от община Руен, желаещи да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2024-2025г.
Файл
Добавен
18.06.2024 / ДГС Айтос
Списъци на жителите от община Айтос, желаещи да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2024-2025г.
Файл
Добавен
18.06.2024 / ДГС Айтос
Уведомление относно изготвен ГСП 2024 г. на ТП "ДГС Бургас"
Файл
Добавен
14.06.2024 / ДГС Бургас
Обяснителна записка към изготвения ГСП 2024 г. на ТП "ДГС Бургас"
Файл
Добавен
14.06.2024 / ДГС Бургас
Допълнителен списък на жителите на община Карнобат,които желаят да закупят дърва за огрев
Файл
Добавен
11.06.2024 / ДГС Карнобат
Допълнителен списък на жителите на Община Созопол, които желаят да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2024-2025 г.
Файл
Добавен
28.05.2024 / ДГС Н. Паничарево
Списък на жителите на Община Созопол, които желаят да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2024-2025 г.
Файл
Добавен
28.05.2024 / ДГС Н. Паничарево
Допълнителен списък на жителите на община Сунгурларе,които желаят да закупят дърва за огрев
Файл
Добавен
27.05.2024 / ДГС Карнобат
План-сметка за сеч, разкройване и кубиране на прогнозно количество дървесина до временен склад със собствени работници при извеждане на техническа сеч - просветляване на траен горски път в м. "Мекиш" на територията на ТП "ДГС Малко Търново"
Файл
Добавен
21.05.2024 / ДГС Малко Търново
Допълнителен списък на жителите на община Сунгурларе,които желаят да закупят дърва за огрев
Файл
Добавен
17.05.2024 / ДГС Карнобат
Допълнителен списък на жители на община Карнобат,които желаят да закупят дърва за огрев
Файл
Добавен
15.05.2024 / ДГС Карнобат
Допълнителен списък на жители община Сунгурларе,които желаят да закупят дърва за огрев
Файл
Добавен
13.05.2024 / ДГС Карнобат
Списък на жителите на Община Свиленград с право да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2024 год.
Файл
Добавен
10.05.2024 / ДГС Свиленград
Съобщение
Файл
Добавен
10.05.2024 / ДГС Свиленград
Списък по чл. 111, ал. 6 от ЗГ на жителите от с. Кипилово, с. Стрелци, с. Боринци и с. Дъбова за отоплителен сезон 2024/2025 год.
Файл
Добавен
09.05.2024 / ДГС Кипилово
Справка за начислените и изплатени възнаграждения на членовете на УС на ЮИДП за първо трим. на 2024г.
Файл
Добавен
09.05.2024 / ДЛС Тунджа
ОКОНЧАТЕЛЕН ОТЧЕТ 2023
Файл
Добавен
09.05.2024 / Централно Управление
ОТЧЕТ 1 ВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2024
Файл
Добавен
09.05.2024 / Централно Управление
Списъци на жители на Община Сунгурларе, които желаят да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2024-25 г.
Файл
Добавен
09.05.2024 / ДГС Карнобат