slide

Документи

Уведомление за поверителност - служители
Файл
Добавен
08.04.2022 / Централно Управление
Уведомление за поверителност - контрагенти
Файл
Добавен
08.04.2022 / Централно Управление
Уведомление за поверителност - кандидати за работа
Файл
Добавен
08.04.2022 / Централно Управление
Уведомление за поверителност - искания, заявления, разрешения, предложения, сигнали, възражения и жалби
Файл
Добавен
08.04.2022 / Централно Управление
Уведомление за поверителност - видеонаблюдение
Файл
Добавен
08.04.2022 / Централно Управление
Процедура за управление на исканията и възраженията от субектите
Файл
Добавен
08.04.2022 / Централно Управление
Политика за защита на личните данни.pdf
Файл
Добавен
08.04.2022 / Централно Управление
Африканска чума по свинете - телефони за сигнали
Файл
Добавен
31.03.2022 / Централно Управление
Африканска чума по свинете - телефони за сигнали
Файл
Добавен
14.03.2022 / Централно Управление
Списък на площи заети с медоносна дървесна растителност на територията на ТП Държавно горско стопанство гр.Елхово.
Файл
Добавен
01.03.2022 / ДГС Елхово
Информация за съществуващите площи, заети с медоносна дървесна растителност - акация на територията на ТП "ДГС Твърдица", върху които могат да се поставят пчелини.
Файл
Добавен
01.03.2022 / ДГС Твърдица
Списък на отдели държавна горска територия с медоносни дървесни видове (акация и липа) на територията на ТП ДГС "Чирпан"
Файл
Добавен
25.02.2022 / ДГС Чирпан
Информация за съществуващите площи, заети с медоносна дървесна растителност на територията на ТП ДГС Тунджа.
Файл
Добавен
24.02.2022 / ДГС Тунджа
Приложение №1 към Протокол №3.pdf
Файл
Добавен
13.01.2022 / Централно Управление
Приложение №2 към Протокол №3.pdf
Файл
Добавен
13.01.2022 / Централно Управление
Протокл №3.pdf
Файл
Добавен
13.01.2022 / Централно Управление
Обявление за местни търговци
Файл
Добавен
22.11.2021 / ДГС Карнобат
Обявление местни търговци 2022г.
Файл
Добавен
19.11.2021 / ДГС Хасково
ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ОБЕМА ДЪРВЕСИНА, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕН НА ТЪРГОВЦИ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 115 ОТ ЗГ, ПРЕЗ 2022 Г. ОТ ТП ДГС ЗВЕЗДЕЦ
Файл
Добавен
16.11.2021 / ДГС Звездец
Количество дървесина за местни търговци
Файл
Добавен
15.11.2021 / ДГС Казанлък