slide

Гoрска сертификация

Обобщен мониторинг ВКС - 2024
Файл
Добавен
21.06.2024 / ДГС Стара Загора
Покана до всички заинтересовани страни -доклад ВКС - 2024
Файл
Добавен
21.06.2024 / ДГС Стара Загора
Доклад ГВКС 2024
Файл
Добавен
18.06.2024 / ДГС Стара Загора
Доклад Флора
Файл
Добавен
17.06.2024 / ДГС Кости
ДОКЛАД ЗА ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС ЦАРЕВО" (АКТУАЛИЗИРАН)
Файл
Добавен
28.05.2024 / ДГС Царево
Доклад животински видове.
Файл
Добавен
17.05.2024 / ДГС Звездец
Доклад за застрашени растителни видове.
Файл
Добавен
17.05.2024 / ДГС Звездец
Резюме на мониторинга на индикаторите по принцип 8.
Файл
Добавен
17.05.2024 / ДГС Звездец
Резюме на доклад за резултатите от прилаганата мониторингова система - принцип 8.
Файл
Добавен
17.05.2024 / ДГС Звездец
Анализ за положителни и отрицателни външни ефекти от изпълнението на горско стопански дейности.
Файл
Добавен
17.05.2024 / ДГС Звездец
Анализ за положителни и отрицателни външни ефекти.
Файл
Добавен
17.05.2024 / ДГС Звездец
Декларация за дългосрочна ангажираност.
Файл
Добавен
17.05.2024 / ДГС Звездец
До всички заинтересовани страни.
Файл
Добавен
17.05.2024 / ДГС Звездец
Годишен план за сеч през 2024 год.
Файл
Добавен
17.05.2024 / ДГС Звездец
Принцип 9 - Мониторинг екосистеми 2023 г.
Файл
Добавен
16.05.2024 / ДГС Царево
Принцип 9 - Мониторинг растения 2023 г.
Файл
Добавен
16.05.2024 / ДГС Царево
Принцип 9 - Мониторинг животни 2023 г
Файл
Добавен
16.05.2024 / ДГС Царево
Принцип 9 - Анализ на извършен мониторинг 2023 г.
Файл
Добавен
16.05.2024 / ДГС Царево
Докл соц въздействие ДГС Кк 2020 bn or кор
Файл
Добавен
13.05.2024 / ДГС Казанлък
Докл соц въздействие ДГС Кк 2022-2023 кор
Файл
Добавен
13.05.2024 / ДГС Казанлък