slide

Гoрска сертификация

Резюме на мониторинг индикатор 8.4.1
Файл
Добавен
22.02.2023 / ДЛС Граматиково
Резюме на мониторинг по индикатор 8.5.1
Файл
Добавен
22.02.2023 / ДЛС Граматиково
Анализ на положителните и отрицателни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности
Файл
Добавен
22.02.2023 / ДЛС Граматиково
Доклад пътища
Файл
Добавен
22.02.2023 / ДЛС Граматиково
Писмо до заинтересовани страни
Файл
Добавен
22.02.2023 / ДГС Твърдица
Доклад ГВКС
Файл
Добавен
22.02.2023 / ДГС Твърдица
Уведомление дейности 2023 г. - принцип 4 и принцип 7
Файл
Добавен
21.02.2023 / ДГС Царево
Уведомление ГСД 2023 г.
Файл
Добавен
20.02.2023 / ДЛС Несебър
Доклад инвазивни видове
Файл
Добавен
20.02.2023 / ДГС Твърдица
Доклад трудови злополуки 2022
Файл
Добавен
17.02.2023 / ДГС Гурково
Анализ ГВСК - 2022
Файл
Добавен
17.02.2023 / ДГС Гурково
8.3.1 8.4.1 резюме мониторинг-2022
Файл
Добавен
17.02.2023 / ДГС Гурково
5.3. Анализ на външни ефекти - 2022
Файл
Добавен
17.02.2023 / ДГС Гурково
5.1. Списък НДГП - 2023г
Файл
Добавен
17.02.2023 / ДГС Гурково
4.2., 7.6 предвидени дейности 2023г
Файл
Добавен
17.02.2023 / ДГС Гурково
УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 2023
Файл
Добавен
15.02.2023 / ДГС Кости
Писмо кметства.
Файл
Добавен
14.02.2023 / ДГС Твърдица
Писмо до всички заинтересовани страни.
Файл
Добавен
14.02.2023 / ДГС Твърдица
Оценка на социалното въздействие.
Файл
Добавен
14.02.2023 / ДГС Твърдица