ДГС-Нова Загора проведоха открит урок с деца на горска тематика

Горски служители от ТП „ДГС Нова Загора” взеха участие в инициативата на МЗХ и ИАГ „Горска класна стая”, като част от целогодишната работа на стопанството с деца. Лесовъдите посетиха ДГ „Тракийче“ в гр. Нова Загора, като на срещата децата бяха запознати както с чудния растителен и животински свят, така и с ролята на лесовъдите в отглеждането и опазването на горите и природата. По време на урока децата изработиха картички с природни материали и участваха в образователни и забавни игри на горска тематика.