ДГС-Стара река проведоха "Горска класна стая" с ученици

Във връзка с кампанията на МЗХ и ИАГ „Горска класна стая“, служителите на ТП „ДГС Стара река“, заедно с учениците от IV до VII клас на ОУ „Васил Левски“ - с. Стара река, проведоха интересен урок на открито. Малчуганите бяха запознати с основните дейности, извършвани от лесовъдите – семесъбиране, производство на фиданки, залесяване, отглеждане на насаждения, сечите в горите, естественото възобновяване на горите, опазване и подхранване на дивеча, както и с мерките за борба с горските пожари. Децата научиха и за начина на маркиране на горската дървесина и за инструментите за измерване на височината, диаметъра и пълнотата на насажденията. Бяха им показани клупа и висотомер, с които имаха възможност да боравят на практика. Освен това учениците разбраха как се определя възрастта на дърветата по годишните пръстени и видяха на живо паднали рога от благороден елен и сръндак. Всички те си тръгнаха с пoдаръци и добро настроение, с обещание да пазят горите, когато ги посещават през лятната ваканция.