slide

Планове и разчети

ГОД.ПЛАН
Файл
Добавен
01.02.2024 / ДЛС Граматиково
ГОД.ПЛАН
Файл
Добавен
01.02.2024 / ДЛС Граматиково
ГОД.ПЛАН
Файл
Добавен
01.02.2024 / ДЛС Граматиково
ГОД.ПЛАН
Файл
Добавен
01.02.2024 / ДЛС Граматиково
ГП 2023
Файл
Добавен
30.01.2024 / ДГС Карнобат
Актуализиран Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС - Бургас през 2024 год.
Файл
Добавен
30.01.2024 / ДГС Бургас
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2024 г.
Файл
Добавен
29.01.2024 / ДГС Средец
ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2024 Г
Файл
Добавен
26.01.2024 / ДГС Стара Загора
Годишен план за ползване на дървесина през 2024г.
Файл
Добавен
25.01.2024 / ДГС Стара река
Одобрен годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Айтос за 2024г.
Файл
Добавен
23.01.2024 / ДГС Айтос
Годишен план за редовни + преходни за 2024 г.
Файл
Добавен
19.01.2024 / ДГС Н. Паничарево
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ЛСФ 2024Г. НА ТП ДГС СТАРА ЗАГОРА
Файл
Добавен
05.01.2024 / ДГС Стара Загора
Годишен план за ползване на дървесина ЛФ 2024 г.
Файл
Добавен
04.01.2024 / ДГС Стара река
Коригиран Годишен план за ползване на дървесина за 2024г.
Файл
Добавен
02.01.2024 / ДГС Маджарово
годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
20.12.2023 / ДГС Малко Търново
Годишен план за ползване на дървесина през 2024 г.
Файл
Добавен
05.12.2023 / ДГС Средец
Актуализиран Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС - Бургас през 2024 год.
Файл
Добавен
01.12.2023 / ДГС Бургас
Одобрен променен годишен план за ползване на дървесина през 2023г в горски територии-държавна собственост
Файл
Добавен
29.11.2023 / ДГС Айтос
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
21.11.2023 / ДЛС Тунджа
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ЛСФ 2024Г. НА ТП "ДЛС МАЗАЛАТ"
Файл
Добавен
16.11.2023 / ДЛС Мазалат