slide

Планове и разчети

Годишен план за ползване на дървесина 2023г.
Файл
Добавен
14.11.2022 / ДГС Тунджа
Годишен план за ползване на дървесина 2022г.
Файл
Добавен
14.11.2022 / ДГС Тунджа
Годишен план за ползване на дървесина в ДГС Чирпан 2023 г.
Файл
Добавен
14.11.2022 / ДГС Чирпан
Годишен план за ползване на дървесина ЛФ 2023г. на ТП ДГС Свиленград
Файл
Добавен
11.11.2022 / ДГС Свиленград
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2023 год на ТП ДЛС "Несебър"
Файл
Добавен
11.11.2022 / ДЛС Несебър
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2023 година на ТП ДГС Бургас.
Файл
Добавен
11.11.2022 / ДГС Бургас
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2023 г.
Файл
Добавен
11.11.2022 / ДГС Царево
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА 2023
Файл
Добавен
11.11.2022 / ДЛС Граматиково
Годишен план за ползване на дървесина - 2023г.
Файл
Добавен
11.11.2022 / ДГС Стара река
Годишен план за ползване на дървесина през 2023 година на ТП ДГС Елхово.
Файл
Добавен
10.11.2022 / ДГС Елхово
Годишен план за ползване на дървесина през 2023 г. на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
10.11.2022 / ДГС Средец
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
10.11.2022 / ДГС Кипилово
Годишен план за ползване на дървесина през 2023 г.
Файл
Добавен
10.11.2022 / ДГС Нова Загора
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2023Г.
Файл
Добавен
10.11.2022 / ДГС Тича
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
10.11.2022 / ДГС Сливен
Годишен план за позлване на дървесина ЛФ 2022 горски територии общинска собственост
Файл
Добавен
09.11.2022 / ДЛС Ропотамо
Променен годишен план за ползване за КЛФ 2022г.
Файл
Добавен
08.11.2022 / ДГС Котел
Променен годишен план за ползване на дървесина през 2022 г.
Файл
Добавен
08.11.2022 / ДГС Нова Загора
Годишен план за производство на фиданки 2022 / 2023г. на ТП ДЛС "Несебър"
Файл
Добавен
08.11.2022 / ДЛС Несебър
ГОДИШЕ ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ДП "ЮИДП" - СЛИВЕН ЗА 2023Г.
Файл
Добавен
02.11.2022 / Централно Управление