slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7021 ДГС Айтос 27.05.2024 чб Договаряне 15 Процедури за продажба на дървесина 2,972.75 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7020 ДГС Карнобат 21.05.2024 шир,игл 2411 Процедури за добив на дървесина 9,473.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7019 ДГС Кости 04.06.2024 чб, мжд, изгр, избк, бл 2415 Процедури за добив на дървесина 15,350.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7018 ДГС Стара река 28.05.2024 Лесокултурни мероприятия 3,220.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7017 ДГС Айтос 13.05.2024 бл,изгор Договаряне 14 Процедури за продажба на дървесина 30,573.30 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7016 ДГС Айтос 13.05.2024 изгор Договаряне 13 Процедури за продажба на дървесина 57,911.95 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7015 ДГС Твърдица 15.05.2024 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7014 ДГС Карнобат 20.05.2024 шир 2410 Процедури за добив на дървесина 13,870.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7013 ДГС Сливен 04.06.2024 21.06.2024 Процедури по Закона за държавната собственост 3,600.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7012 ДГС Сливен 04.06.2024 21.06.2024 Процедури по Закона за държавната собственост 3,600.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7011 Централно Управление 04.06.2024 21.06.2024 Процедури по Закона за държавната собственост 3,600.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7010 ДГС Чирпан 13.05.2024 здб, гбр, цр 246121 Продажба на стояща дървесина на корен 95,774.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7009 ДГС Айтос 29.04.2024 пляс Договаряне 12 Процедури за продажба на дървесина 3,148.20 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7008 ДГС Айтос 29.04.2024 цр Договаряне 11 Процедури за продажба на дървесина 6,296.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7007 ДГС Маджарово 09.05.2024 10.05.2024 бл, цр 2493 ЖЗ Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 179,889.53 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7006 ДЛС Тополовград 23.04.2024 бл, цр, чб 2417 Процедури за добив на дървесина 30,514.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7005 ДГС Айтос 25.04.2024 чб Договаряне 2 Процедури за продажба на дървесина 3,360.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7004 ДЛС Граматиково 07.05.2024 бб,чб,здгл,избк,изгр,цр,гбр,трп 2429 Процедури за добив на дървесина 24,882.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7003 ДГС Айтос 19.04.2024 чб дог.10 Процедури за продажба на дървесина 6,131.12 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7002 ДГС Стара река 02.05.2024 07.05.2024 см,здгл,бк,здб,трп,гбр,яс,шс,брз,ива,кл,яв 2403 Процедури за добив на дървесина 75,750.96 лв. без ДДС