Процедура № 6568 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
Процедура № 6568 на ДГС Айтос от 03.02.2023 е прекратена!
ДГС Айтос 03.02.2023 76,885.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2313.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2313 бб,бл,гбр,мжд,срлп,цр,чб 280 куб.м. 300 куб.м. 4 куб.м. 1552 куб.м. 53 куб.м. 0 куб.м. 1885 куб.м.