Процедура № 6582 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Ивайловград 15.02.2023 39,720.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Добив на дървесина - сеч, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на маркирана дървесина - Обект 2306

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2306 здб, бл, гбр 10 куб.м. 32 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 951 куб.м. 0 куб.м. 993 куб.м.