Процедура № 7032 на ДЛС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 7032 на ДЛС Тунджа от 17.06.2024 е прекратена!
ДЛС Тунджа 17.06.2024 22,155.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Сключване на договор с изпълнител
Предмет Сключване на договор с изпълнител по реда на чл.27, ал.1, т.3 от Наредбата за обект № 2403

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2403 чб,цр,бл 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 620 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 633 куб.м.