slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6626 ДГС Тича 04.04.2023 Открита процедура 9,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6625 ДГС Малко Търново 14.03.2023 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 165,000.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6624 ДГС Малко Търново 14.03.2023 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 91,750.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6623 ДЛС Тополовград 14.03.2023 ак, глд 2318 Процедури за добив на дървесина 3,348.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6622 ДГС Кипилово 13.03.2023 14.03.2023 бк, шс, лп 2309-1 Процедури за продажба на дървесина 27,885.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6621 Централно Управление 31.03.2023 18.04.2023 Процедури по ЗЛОД

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6620 ДГС Сливен 14.03.2023 широколистни 2318 Процедури за добив на дървесина 49,273.20 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6619 ДЛС Несебър 09.03.2023 чб, бб,здгл,цр,гбр,бл,изгрн,тпрл,избк 2312 Процедури за добив на дървесина 136,640.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6618 на ДГС Карнобат от 10.03.2023 е прекратена!
6618 ДГС Карнобат 10.03.2023 шир 12309 Процедури за добив на дървесина 36,430.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6617 ДГС Стара Загора 09.03.2023 чб, бб, здб, бл, ак, цр 235116 Процедури за добив на дървесина 64,266.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6616 ДГС Айтос 24.02.2023 изгр Договаряне 4 Процедури за продажба на дървесина 58,729.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6615 ДГС Кипилово 24.02.2023 Договаряне 8,368.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6614 ДГС Твърдица 07.03.2023 бк,бб,чб,см,яв,ива,здб,гбр,мжд,вгбр,бл,кгбр №2315, №2316, №2317, №2318 Процедури за добив на дървесина 74,569.30 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6613 ДГС Айтос 22.02.2023 срлп Дог.3 Процедури за продажба на дървесина 1,989.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6612 ДГС Котел 16.02.2023 цр, бл, кгбр, мжд, чб 9 Процедури за добив на дървесина 40,988.31 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6611 ДГС Ивайловград 20.03.2023 бк, здб, гбр, трп, бб, вгбр, мжд, чб, бл Открит конкурс №3 Дългосрочни договори 283,294.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6610 ДЛС Мазалат 20.03.2023 бк, здб, гбр, трп, бб, вгбр, мжд, чб, бл Открит конкурс №3 Дългосрочни договори 283,894.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6609 Централно Управление 20.03.2023 бк, здб, гбр, трп, бб, вгбр, мжд, чб, бл Открит конкурс №3 Дългосрочни договори 283,294.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6608 ДГС Мъглиж 20.03.2023 чб, здб, мжд, гбр, кгбр, бл, срлп, здгл, бб, см, бк, цр Открит конкурс №2 Дългосрочни договори 372,684.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6607 ДГС Казанлък 20.03.2023 чб, здб, мжд, гбр, кгбр, бл, срлп, здгл, бб, см, бк, цр Открит конкурс №2 Дългосрочни договори 372,684.00 лв. без ДДС