slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6606 ДГС Свиленград 20.03.2023 чб, здб, мжд, гбр, кгбр, бл, срлп, здгл, бб, см, бк, цр Открит конкурс №2 Дългосрочни договори 372,684.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6605 Централно Управление 20.03.2023 чб, здб, мжд, гбр, кгбр, бл, срлп, здгл, бб, см, бк, цр Открит конкурс №2 Дългосрочни договори 372,684.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6604 ДГС Котел 20.03.2023 бк, избк, цр, гбр, дб, чб, трп, бб, мжд, бл, кгбр, врб, см Открит конкурс №1 Дългосрочни договори 652,386.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6603 ДЛС Несебър 20.03.2023 бк, избк, цр, гбр, дб, чб, трп, бб, мжд, бл, кгбр, врб, см Открит конкурс №1 Дългосрочни договори 652,386.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6602 ДЛС Граматиково 20.03.2023 бк, избк, цр, гбр, дб, чб, трп, бб, мжд, бл, кгбр, врб, см Открит конкурс №1 Дългосрочни договори 652,386.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6601 ДГС Средец 20.03.2023 бк, избк, цр, гбр, дб, чб, трп, бб, мжд, бл, кгбр, врб, см Открит конкурс №1 Дългосрочни договори 652,386.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6600 ДГС Кости 20.03.2023 бк, избк, цр, гбр, дб, чб, трп, бб, мжд, бл, кгбр, врб, см Открит конкурс №1 Дългосрочни договори 652,386.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6599 Централно Управление 20.03.2023 бк, избк, цр, гбр, дб, чб, трп, бб, мжд, бл, кгбр, врб, см Открит конкурс №1 Дългосрочни договори 652,386.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6598 ДГС Бургас 07.03.2023 0 Обект № 1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 11,316.87 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6597 ДГС Тича 07.03.2023 Бб, см, бк, здб, гбр, трп, яв, ива, брз, лп, ала 2316 Процедури за добив на дървесина 84,093.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6596 на ДГС Тича от 07.03.2023 е прекратена!
6596 ДГС Тича 07.03.2023 бб,см, бк, здб, гбр, брз, трп, яв 2314 Процедури за добив на дървесина 72,487.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6595 ДГС Чирпан 06.03.2023 здб, цр, гбр, срлп, кгбр, мжд, бл, едлп 236113 и 236114 Продажба на стояща дървесина на корен 196,405.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6594 на ДГС Стара Загора от 01.03.2023 е прекратена!
6594 ДГС Стара Загора 01.03.2023 чб, бб, здб, бл, ак, цр 235116 Процедури за добив на дървесина 64,266.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6593 ДГС Стара Загора 01.03.2023 здб, цр, мждр, бл, бб, чб 235115 Процедури за добив на дървесина 64,944.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6592 ДГС Гурково 21.02.2023 22.02.2023 Договаряне 10,179.68 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6591 ДГС Тунджа 27.02.2023 цр,кдб,бл 2305 Процедури за добив на дървесина 56,000.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6590 ДГС Айтос 27.02.2023 чб,бб 2317 Процедури за добив на дървесина 81,526.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6589 ДГС Айтос 27.02.2023 чб,бб,дри 2316 Процедури за добив на дървесина 73,020.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6588 ДГС Айтос 27.02.2023 чб,бб,дри,бл,цр,мжд 2315 Процедури за добив на дървесина 61,266.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6587 ДГС Айтос 27.02.2023 чб,бб 2314 Процедури за добив на дървесина 67,175.00 лв. без ДДС