slide

Заповеди

Заповед относно достъп до горски пътища.
Файл
Добавен
21.09.2021 / ДЛС Мазалат
Заповед за Утвърждаване на ГСП 2020-2030г.
Файл
Добавен
16.04.2021 / ДГС Гурково
Заповед на ИАГ за утвърждаване на ГСП 2020 г. за ДГТ в района на дейност на ТП ДГС Мъглиж.
Файл
Добавен
22.02.2021 / ДГС Мъглиж
Заповед РД 49-31 от 01.02.21г.
Файл
Добавен
04.02.2021 / Централно Управление
ИЗМЕНЕННИЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОБЕКТ 2106Ц СЪС СЛЕДНИТЕ СТОПАНСТВА: ТП „ДГС КАЗАНЛЪК” И ТП „ДЛС МАЗАЛАТ”
Файл
Добавен
22.12.2020 / Централно Управление
ИЗМЕНЕННИЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОБЕКТ 2105Ц СЪС СТОПАНСТВА: ТП „ДГС СЛИВЕН”, ТП „ДГС ИВАЙЛОВГРАД”, ТП „ДГС ТВЪРДИЦА", ТП „ДГС НОВА ЗАГОРА” И ТП „ДГС КОТЕЛ”
Файл
Добавен
22.12.2020 / Централно Управление
ИЗМЕНЕННИЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОБЕКТ 2104Ц СЪС СТОПАНСТВА: ТП „ДГС МЪГЛИЖ”, ТП „ДГС ГУРКОВО” И ТП „ДГС ЧИРПАН”
Файл
Добавен
22.12.2020 / Централно Управление
ИЗМЕНЕННИЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОБЕКТ 2103Ц СЪС СТОПАНСТВА: ТП „ДГС ЦАРЕВО”, ТП „ДГС КАРНОБАТ”, ТП „ДГС КОСТИ” И ТП „ДГС ТИЧА”
Файл
Добавен
22.12.2020 / Централно Управление
ИЗМЕНЕННИЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОБЕКТ 2102Ц СЪС СТОПАНСТВА: ТП „ДГС ТУНДЖА”, ТП „ДГС ЕЛХОВО”, ТП „ДЛС ТОПОЛОВГРАД” И ТП „ДГС СВИЛЕНГРАД”
Файл
Добавен
22.12.2020 / Централно Управление
ИЗМЕНЕННИЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОБЕКТ 2101Ц СЪС СТОПАНСТВА: ТП „ДГС АЙТОС”, ТП „ДГС БУРГАС”, ТП „ДЛС НЕСЕБЪР” И ТП „ДГС СРЕДЕЦ”
Файл
Добавен
22.12.2020 / Централно Управление
Измененние на заповед за прекратяване на търг за обект 2106Ц със следните стопанства: ТП „ДГС Казанлък” и ТП „ДЛС Мазалат”
Файл
Добавен
11.12.2020 / Централно Управление
Измененние на заповед за прекратяване на търг за обект 2101Ц със стопанства: ТП „ДГС Айтос”, ТП „ДГС Бургас”, ТП „ДЛС Несебър” и ТП „ДГС Средец”
Файл
Добавен
11.12.2020 / Централно Управление
Измененние на заповед за прекратяване на търг за обект 2104Ц със стопанства: ТП „ДГС Мъглиж”, ТП „ДГС Гурково” и ТП „ДГС Чирпан”
Файл
Добавен
11.12.2020 / Централно Управление
Измененние на заповед за прекратяване на търг за обект 2103Ц със стопанства: ТП „ДГС Царево”, ТП „ДГС Карнобат”, ТП „ДГС Кости” и ТП „ДГС Тича”
Файл
Добавен
11.12.2020 / Централно Управление
Измененние на заповед за прекратяване на търг за обект 2102Ц със стопанства: ТП „ДГС Тунджа”, ТП „ДГС Елхово”, ТП „ДЛС Тополовград” и ТП „ДГС Свиленград”
Файл
Добавен
11.12.2020 / Централно Управление
Измененние на заповед за прекратяване на търг за обект 2101Ц със стопанства: ТП „ДГС Айтос”, ТП „ДГС Бургас”, ТП „ДЛС Несебър” и ТП „ДГС Средец”
Файл
Добавен
11.12.2020 / Централно Управление
ЗАПОВЕД РД48-78/24.11.20 И ЗАП-938/23.11.20
Файл
Добавен
04.12.2020 / Централно Управление
Заповед РД49-293/15.09.20 г относно "Правила за закупуване на горски територии от ДП по чл.163 от ЗГ.
Файл
Добавен
23.09.2020 / Централно Управление
Разпределение на количествата дърва за огрев за директни продажби на физически лица по населени места на територията на община Сливен
Файл
Добавен
15.06.2020 / ДГС Сливен
ЗАПОВЕД ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ЗА ПОСТОЯНЕН ПЧЕЛИН В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.МУСАЧЕВО,ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО
Файл
Добавен
27.05.2020 / ДГС Стара Загора